Bláznivé matematické úložky

Obrázek uživatele mosquitoe@jabbim.cz
Vložil mosquitoe@jabbim.cz, Čt, 2007-08-16 14:19 :: |

Na přání nejmenované osoby jsem vytvořil sérii úložek na téma Jaderná elektrárna Temelín. Bohužel nebudou uplatněny k původnímu účelu, prý jsou příliš bláznivé. Tak jako tak, kdo je spočítáte, ozvěte se s řešením, já sám nevím, kdy se dostanu k jejich spočítání. Doufám, že tam nebudou vycházet nějaké hovadiny… a myslím, že to spočítat jde…

Takže zde jsou.

Při tvorbě těchto úloh nebyl nikdo zraněn ani nebyla dotčena žádná zvířata. Autor se zříká odpovědnosti za případné přestupky a trestné činy způsobené na základě tohoto článku. Dále upozorňuje, že čtení následujících úloh je na vlastní nebezpečí. Obsah úloh může mít politický, anarchistický, úchylný nebo jiný podtext. Článek nemusí přesně vystihovat autorovy názory. Autor si vyhrazuje právo nadsázky.


Úchyl Moskyt navštívil Jadernou elektrárnu Temelín a naplnil jeden z reaktorů jahodovou zmrzlinou. Kolik Kč získá prodejem této zmrzliny a kolik kopečků musí prodat měsíčně, aby se uživil (počítejme minimální plat)?

Hrubý zisk z 1 kopečku je 10 Kč, DPH, daň z příjmu, sociální a zdravotní a další odvody státu činí 37% na 1 kopečku. Kopeček je polokoule o poloměru 5cm, reaktor pak válec o výšce 11m a vnějším průměru 4,586m, tloušťka jeho stěn pak 199mm.

Pro výpočet měsíčního výdělku dále potřebujete, že Moskyt musí měsíčně zaplatit 2000 Kč za billboardy u silnice E55 upozorňující na jeho zmrzlinu a že průměrně 1 den v měsíci je blokáda Dolního Dvořiště rakouskými zemědělci, což mu sníží tržby na 10%, protože nejvíce u něj nakupují rakouští řidiči kamionů…

Minimální plat v ČR je 9000Kč po zdanění.


Úchyl Moskyt zašel ještě trochu dále a naplnil druhý temelínský reaktor (stejných rozměrů jako první) vařenými makarony od samotné Šmoulinky. Kolik makaronů musela Šmoulinka uvařit, pokud má makaron průměr 5,5mm a délku 30cm (předpokládejme, že 5% náplně reaktoru tvoří mezery vzniklé nedokonalým naplněním)?

To se Moskytovi ovšem nelíbilo a rozhodl se obsah trochu zhutnit. Tím se zmenší mezery na 1% a zároveň se eliminují dutiny uvnitř makaronů (vnitřní průměr 0,9mm). Kolik makaronů musela Šmoulinka dovařit?

Moskyt je nyní spokojený. Má dost jídla. Kolik lidí nasytí z tohoto reaktoru, předpokládáme-li, že každý spořádá 350g makaronů (hustota 2000kg/m3)?

Nyní však dorazil Ježíš. Jak je jistě známo, nasytil 5000 lidí pomocí 5 chlebů a 2 ryb. To činí asi 9kg na 5000 lidí. Kolikrát více lidí než Moskyt nasytí Ježíš, je-li z reaktoru snězeno právě 41%?

Poslední otázka na závěr: Jak je Moskyt starý, víte-li, že sní 350g makaronů na posezení a bydlí v Českých Budějovicích? Eye-wink (to prosím nepočítejte, stačí si tipnout)


Počet odpůrců Jaderné elektrárny Temelín se každých 20 let zdvojnásobí. Počet jejích příznivců každých 17 let vzroste 2,1×, ale každým rokem od nich 1% konvertuje k Jihočeským matkám (odpůrci), 1% vstoupí do kláštera (nemají jak protestovat) a 1% konvertuje na islám. Z islámských konvertitů průměrně 30% spáchá okamžitě sebevražedný atentát, v němž zabije v průměru 12 odpůrců, 14 příznivců, 1 mnicha, 1 politika, 136 potkanů v kanalizaci a 2 psy.

Počáteční stav je 1500 odpůrců a 1350 příznivců JETE. Jaký bude stav za 20 let a kolik potkanů mezitím zemře v souvislosti s JETE? Bude kladný nebo záporný přírůstek mnichů v klášterech, počítáme-li pouze konvertity od příznivců elektrárny a 1% úmrtí ročně? A kolik bezdomovců přežije díky atentátům, když 1 pes vydrží 2 bezdomovcům v průměru 2,3 dne?

Bonusová otázka: Jakou pravděpodobnost má Moskyt, že přežije, že vstoupí do kláštera nebo konvertuje k Jihočeským matkám, víte-li, že je opravdu radikálním příznivcem JETE, což snižuje pravděpodobnost jeho konverze na 10%?